"อ้าย เว่ย เว่ย" เปิดตัวผลงาน "เรือผู้อพยพขนาดยักษ์"