ฟิลิปปินส์กระชับความสัมพันธ์จัดงานวิ่งให้สุนัขกับเจ้าของ