อคส.เตรียมส่งเอกสารให้ดีเอสไอเพิ่มกรณียักยอกมันสำปะหลัง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


องค์การคลังสินค้าและดีเอสไอเตรียมประชุมร่วมเพื่อสรุปข้อมูลกรณีบริษัทเกษตพืชผลอินเตอร์เทรด ยักยอกมันเส้นในโครงการแทรกตลาดมันสำปะหลังปี 2554-2556 ใน 5 จังหวัด ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ หรือ กคพ.เดือนนี้

TOP ประเด็นร้อน