ส.ส.มาเลย์ตั้งรางวัล 4 แสน ประกวดเรียงความโจมตีฝั่งตรงข้าม