ผู้การฯ ชุมพร ตั้งกรรมการสอบ “สารวัตรชุมพร” โพสต์เฟซบุ๊กค้านห้ามนั่งท้ายกระบะ