ทนายคาดทหารยิง “ชัยภูมิ” มากกว่า 1 นัดหลังรวบรวมหลักฐานเพิ่ม