ตร.ท่องเที่ยว ยังสรุปตัวเลขคนถูก “โชกุน” หลอกไม่ได้