ชุมนุมสหกรณ์ยาง จ.ตรัง งดรับซื้อยาง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


มาตรการรับซื้อยางแผ่นของรัฐบาลในราคาสูง ทำให้เกษตรกรหลายจังหวัดในภาคใต้นำผลผลิตมาขายอย่างต่อเนื่อง และก็เริ่มเกิดปัญหาขึ้นในหลายพื้นที่

TOP ประเด็นร้อน