ผบช.ก.คาดได้ตัวละครเพิ่ม คดี “โชกุน” ตุ๋นเที่ยวญี่ปุ่น