คุณยายชาวอิตาลี อายุมากที่สุดในโลก ลาโลกในวัย 117 ปี