ทหาร-ตำรวจ ขอร้อง “มูลนิธิสืบ” งดจัดเสวนาเช่าที่ 99 ปี