ช่วยเหลือวัวแม่ลูกอ่อนพลัดตกสระน้ำกลางทุ่งนา จ.ยโสธร