จับสถานบันเทิงย่านถนนช้างคลาน จ.เชียงใหม่ พบให้บริการเยาวชน