คอมมานโดบุกค้นชุมชน "ประเวศ" พบยาบ้า-สิ่งผิดกฎหมาย