เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออุรังอุตังถูกขังในกล่องไม้นาน 2 ปี