กอ.รมน. ยันเอาผิด หากเจ้าหน้าที่แม่ฮ่องสอนเอี่ยวค้ากาม