เด็กชาย 11 ปี เดินเท้าเปล่าหนีพ่อเลือดร้อนทำร้าย จ.ปทุมธานี