สถานบันเทิงถูกสั่งปิดหลังขัดขืนคำสั่ง คสช. จ.สกลนคร