คนร้ายขับรถพุ่งชนผู้คนย่านไทม์สแควร์มีอาการประสาทหลอน