ช่วยเหยื่อค้ามนุษย์ สาวชาวเมียนมาร์ อายุ 16 ปี

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ชุดเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ช่วยเหลือหญิงสาวชาวเมียนมาร์ อายุ 16 ปี ที่ถูกล่อลวงมาค้าประเวณี

TOP ประเด็นร้อน