สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแจกันดอกไม้เยี่ยมผู้บาดเจ็บ