กนง.คงดอกเบี้ย 1.5% เชื่อ ศก.ไทยยังขยายตัวดี


ที่ประชุม กนง. มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.5% ต่อปี เนื่องจากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดี ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ

TOP ประเด็นร้อน