“ปกรณ์ ลัม” ยกเลิกพบตร. หลังไร้เอี่ยวรถหรูผิดกฎหมาย