เล็งเก็บภาษี 5% ที่ดินได้อานิสงส์โครงการของรัฐ


กระทรวงการคลัง เตรียมเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับอานิสงส์โครงการลงทุนใหม่ของภาครัฐ ในอัตราไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ คาดตีกรอบอาณาเขต 2-3 กิโลเมตร

TOP ประเด็นร้อน