โครงการสวนผักคนเมือง ทางเลือกคนพื้นที่จำกัด


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กิจกรรมที่น่าสนใจของคนเมืองกรุง เมื่อเครือข่ายสวนผักคนเมือง มีวิธีแนะนำทางเลือกสำหรับประชาชนให้รู้จักการปลูกผักในพื้นที่จำกัด โดยเฉพาะการปลูกพืชสวนครัว ที่สามารถปลูกได้เองและได้ผลผลิตจริง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน