ฝายมีชีวิต ชลประทานใต้ดิน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ป่าที่เคยถูกนายทุนบุกรุก จนเสื่อมโทรม ใน อ.แม่สอด จ.ตาก วันนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพราะความร่วมมือของชาวบ้านในพื้นที่และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ฯ ที่ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตขึ้น ฝายน้ำแห่งนี้ เป็นมากกว่าผืนน้ำที่ให้น้ำกินน้ำใช้ กับชาวบ้านในชุมชนอย่างไร

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน