เขื่อนกั้นตลิ่งป่าสัก ทรุด 3 เมตร คาดสร้างสูงและน้ำหนักมาก