ภัยแล้งจังหวัดเลยอยู่ในขั้นวิกฤติ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ภัยแล้งจังหวัดเลยอยู่ในขั้นวิกฤติอ่างเก็บน้ำขนาดกลางของชลประทานทั้ง12แห่งมีน้ำปริมาณน้ำเหลือน้อยจนต้องงดส่งน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้ง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน