สธ. เผาทำลายยาเสพติดของกลางกว่า 9 ตัน-ยาบ้าเผาทำลายมากที่สุด