ชาวบ้านเดือดร้อนสะพานลอยขาดเป็นเวลานาน เสี่ยงอันตราย