พบข้อมูลอาทิตย์ทรงกลดใน "วิกิพีเดียไทย" ผิดพลาดเกือบทั้งหมด