ตม.แม่สอดดูแลแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด ร่วมกับด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาร์ ดูแลความปลอดภัยให้แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน