ศาลยุติธรรมมีมติเอกฉันท์ไม่เลือก "ศิริชัย" นั่งประธานศาลฎีกา

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นชอบในการแต่งตั้งให้นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา  เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว แม้จะเป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดก็ตาม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน