ตรวจสอบลัทธิ “สัตยา ไส บาบา” เกาะพะงัน ไม่พบผู้นำชาวเยอรมัน