สมาพันธ์มัคคุเทศก์ฯ ต้านรัฐเปิดช่องไกด์ต่างด้าวตีทะเบียน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สมาพันธ์สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย แสดงจุดยืนคัดค้านนโยบายรัฐ ที่เปิดโอกาสให้ไกด์ต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทย โดยเห็นว่ารัฐควรหันมาสนับสนุนและส่งเสริมไกด์ไทยมากยิ่งขึ้น

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน