ระเบิดฆ่าตัวตายในลาฮอร์ ตาย 26 “ตาลิบัน” อ้างอยู่เบื้องหลัง