นักวิจัย ชี้ สารภูมิต้านทานใน “วัว” ต้านเชื้อเอชไอวีได้