กรมสุขภาพจิตแนะผู้ประสบภัยน้ำท่วม “เหล้า-ยา” ไม่ใช่ทางออกแก้เครียด