สถาปนิกชี้ โครงการสะพานคนข้ามเจ้าพระยาล็อกแบบไร้ทางลือก


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โครงการสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ศิริราช-ท่าพระจันทร์ ของกรุงเทพมหานคร มาตั้งแต่ปีที่แล้ว ขณะนี้โครงการอยู่ในขั้นตอนสำรวจความคิดเห็น ทำประชาพิจารณ์ไปแล้ว 2 ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง โดยขั้นตอนนี้ ต้องเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบที่จะก่อสร้าง ซึ่งมีทั้งหมด 4 แบบ โดยสถาปนิกที่เข้าร่วมประชุมกับบริษัทที่ปรึกษาโครงการนี้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมมองว่า ความหลากหลายของแบบมีน้อยและ มีทิศทางที่จะบังคับให้เลือกแบบตามที่กำหนดไว้แล้วแต่แรก

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน