ฝ่ายความมั่นคงไม่ยืนยันภาพศพชายเสื้อแดงเป็น “โกตี๋”