สมอ. เตือน “ร้านทุกอย่าง 20” ขายสินค้าไร้คุณภาพโทษปรับ 5 หมื่น


โดย PPTV Online

เผยแพร่




สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. แจ้งเตือนถึงผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าทุกอย่าง 20 บาท ขายสินค้าให้เป็นไปตาม มอก.ภาคบังคับ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน