ร้องนายกฯ โรงงานปาล์มปล่อยน้ำเสียหน่วยงานในพื้นที่ไม่ดูแล