"เทย์เลอร์ สวิฟต์" ชนะคดีถูกดีเจจับก้น ขอค่าเสียหาย 1 ดอลลาร์