ชาวสวนยางสงขลาร้องตรวจสอบคุณภาพยางพาราจำหน่ายในโครงการมูลภัณฑ์กันชนฯ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หลังจากพบความผิดปกติ มีการนำยางไม่ได้คุณภาพเข้าจำหน่ายในโครงการ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน