นายกฯเปิดตึก "ภักดีบดินทร์" ในทำเนียบ งบ 137 ล้านบาท