เด็กสาวอีกคน “เกาะแรด” ยืนยันไม่เคยถูกล่วงละเมิดตามที่ถูกอ้างถึง