"ดีแทค" แนะผู้บริโภคเรียกร้องภาคธุรกิจยกระดับสินค้า