แนวโน้มราคาทองผันผวนต่อเนื่องยาวถึงปีหน้า แนะระวังการลงทุน