พสกนิกรหลั่งไหลกราบพระบรมศพ-ไม่ท้อแม้รอกว่า 10 ชั่วโมง