“ไลโก้” คว้ารางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ พบสาวไทยมีส่วนร่วม